BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 1428/92, Istrijská ulica, Ing. Ivanovi Jankovičovi


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.