BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 12

Návrh na predaj, alebo nájom ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 885/13, parc.č. 885/12 a stavby súp.č.283, spoločnosti Vydrica a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.