BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Staré Mesto, parc.č. 4263/1,2,3,5,6, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy, na zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva a na kúpu pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 474/55 a nasledovné, v správe Slovenského pozemkového fondu so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.