BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 10

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Nivy, parc.č. 22198/3, parc.č. 22198/6, parc.č. 22198/8, parc.č. 22198/9, parc.č. 15403/6, parc.č. 23014/22, spoločnosti TRAJEKT PLUS, a.s. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.