Bod č. 2

Návrh plánu činnosti KDIS v roku 2016 (námety a podnety do harmonogramu).


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.