Bod č. 2

Petícia za obmedzenie tranzitnej automobilovej dopravy na Mickiewiczovej ulici, v časti od Kollárovho námestia po Ulicu 29. augusta


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.