Bod č. 7

Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na nocľaháreň Sv. Vincenta de Paul


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.