Bod č. 6

Návrh na prerokovanie žiadosti o poskytnutie dotácie organizácii Depaul Slovensko, n.o. na útulok a nízkoprahové zariadenie opatrovateľskej služby Sv. Lujzy de Marillac


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.