Návrh uznesenia

Návrh prerozdelenia finančných prostriedkov z dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave v roku 2023

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
návrh na poskytnutie dotácií z dotačného Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na projekty: 
1. mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava, IČO 00603147 - Rekonštrukcia športovej infraštruktúry ZŠ Milana Hodžu – 40 000,00 eur,
2. mestská časť Bratislava-Karlova Ves, Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO 00603520 – Výstavba bežeckej dráhy v areáli Spojenej školy Tilgnerova 14  – 37 000,00 eur,
3. mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, Trojičné námestie 11, 821 06 Bratislava, IČO 00641383 - Športove ihrisko Bieloruska – 32 000,00 eur,
4. mestská časť Bratislava-Lamač, Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, IČO 00603414 - Úprava hokejbalového ihriska a doplnenie skate prvkov na voľnočasovom areáli – 32 000,00 eur,
5. mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO 00603155  - Udržiavacie práce a stavebné úpravy telocvične základnej školy. Základná škola Ružová dolina 29 Bratislava – 30 000,00 eur,
6. mestská časť Bratislava-Vrakuňa,  Šíravská 7, 821 07 Bratislava, IČO 00603295 - Cvičko Lesopark – 29 000,00 eur,
7. mestská časť Bratislava-Vajnory, Roľnícka 109, 831 07 Bratislava, IČO 00304565 – Športové ihrisko – 29 000,00 eur,
8. mestská časť Bratislava-Jarovce, Palmová 1, 851 10 Bratislava, IČO 00304603 - Rekonštrukcia a modernizácia workoutového ihriska Jarovce – 27 000,00 eur,
9. mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO 00603406 – Obnova a modernizácia multifunkčných ihrísk Duna a Nejedlého –  25 000,00 eur,
10. mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, IČO 00603392 - Modernizácia multifunkčného športového ihriska, vnútroblok Jána Smreka – 24 000,00 eur,
11. mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 83106 Bratislava, IČO 00304557 - Výstavba športového areálu pri ZŠ Plickova – 20 000,00 eur.