Bod č. 13

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21550/1, Tatra banke, a.s., na predĺženie parkovacieho miesta pred budovou Tatracentra na Hodžovom námestí


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.