BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Čahojová Dana

Personálne zmeny v predstavenstve obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
na koniec odseku doplniť:

, na obdobie jedného roka.