Návrh uznesenia (Alternatíva 2)

Založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie alebo príspevkovej organizácie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. schvaľuje
1. zriadenie mestskej príspevkovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava so sídlom Gorkého ulica č. 17, 811 01 Bratislava,
 
2. zriaďovaciu listinu mestskej príspevkovej organizácie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava so sídlom Gorkého ulica č. 17, 811 01 Bratislava.
B. žiadaprimátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
zabezpečiť potrebné právne úkony pred vznikom organizácie.