Bod č. 12

Stanovisko MIB na riešenie územia Trnavského mýta a riešenie vymedzeného
priestoru vrátane zakomponovania novej železničnej stanice Filiálka


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.