Bod č. 12

Informácia generálneho riaditeľa Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., o pripravovanej akcionárskej zmluve s dcérskou spoločnosťou Infra Services, a. s.


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.