Bod č. e

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome
Solivarská 21, 23, 25, 27, Niťová 1, Rezedová 8, Karadžičova 6, Čiližská 16, Latorická
19, 21, Hany Meličkovej 9, Jamnického 4, Pribišova 2, Hálova 13, Lenardova 16,
Mlynarovičova 1, 3, Lachova 24, 26, Furdekova 25, Znievska 5, 7, Krásnohorská
1, 3, Strečnianska 5, Topoľčianska 18, Topoľčianska 20, vlastníkom bytov a nebytových
priestorov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.