Bod č. 62.1

Materiály, ktoré budú prerokované na riadnom valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti METRO Bratislava, a. s., dňa 29. 6. 2011


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.