BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh čiastkového uznesenia - Pätoprstá Elena

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podmienkach umiestňovania herní na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - AKO PRVÝ BOD PO INTERPELÁCIÁCH

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

zmeniť:
účinnosť 4. janauára
na:
účnnosť 1. januára