Bod č. 41

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 801/2012 zo dňa 26. - 27. 9. 2012


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.