Bod č. 2

Návrh na odpustenie dlhu vo výške 8 533,68 Eur - uzn. č. 1024/2013


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.