Bod č. 1

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, stavby so súpis. č. 2786 a pozemkov parc. č. 7969/1 a parc. č. 7969/2, do správy mestskej organizácie GIB-Generálny investor Bratislavy, za účelom realizácie investičného zámeru "Rekonštrukcia objektu na Radlinského 53, Bratislava" - uzn. č. 1023/2013


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.