BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Zóny bez pesticídov

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
materiál – Zóny bez pesticídov.