BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Petícia za zachovanie predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej č. 2 v Bratislave (bod bude prerokovaný o 16:30 h ako prvý po vystúpení občanov)

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
Petíciu za zachovanie predajne zahraničnej tlače na Sedlárskej č. 2 v Bratislave.