BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s.

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o materiáloch, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti METRO Bratislava a.s., so sídlom Primaciálne nám. 1, Bratislava, IČO 35732881:

1. Riadna individuálna účtovná závierka za rok 2017.
2. Návrh spoločnosti na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017.