BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o nakladaní s komunálnym odpadom, separovanom zbere a strategických vyhliadkach do budúcnosti.