BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 61

Návrh na predaj novovytvoreného pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, časť parc. č. 1964/20, manželom Ing. Richardovi a Mgr. Júlii Procikovcom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.