BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu a budúceho zriadenia vecného bremena pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 13461/1, parc. č. 13639/8, parc. č. 15101/4, parc. č. 15102/22, parc. č. 15102/23, parc. č. 15102/29, parc. č. 15115/98, parc. č. 13461/1, parc. č. 15102/1, parc. č. 15113/1, parc. č. 21968/1 pre spoločnosť G.S.B.V., s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.