Bod č. 30

Návrh na zverenie nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, pozemku parc. č. 889/3, do správy mestskej časti Bratislava–Vrakuňa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.