Bod č. 29

Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 188, parc. č. 191 a parc. č. 194, do správy mestskej časti Bratislava – Petržalka


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.