Bod č. 28

Informácia o možnosti zverenia veľkej telocvične na Dudvážskej 6 do správy mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice a návrh na zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1293/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.