Bod č. 14

Petícia za záchranu športovísk v lokalite Pasienky (materiál bude prerokovaný po 16.30 h po bode vystúpenie občanov)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.