Bod č. 13

Návrh na urovnanie sporných nárokov hlavného mesta SR Bratislavy a mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, z titulu zníženia kúpnej ceny za prevod vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na Dunajskej ul. č. 18, Grösslingovej ul. č. 23 v Bratislave (tzv. ligapasáže) a z titulu rekonštrukcie priestorov budovy Základnej školy na Jesenského ul. 6 v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.