Bod č. 22

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - doplnenie čl. 9 ods. 6 písm. f)


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.