Bod č. 29

Zmena účelu viazaného kapitálového transferu sumy 12.704,- Euro na rok 2013 pre Mestský ústav ochrany pamiatok


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.