Bod č. 27

Návrh na poskytnutie finančných prostriedkov Bratislavskému samosprávnemu kraju na stravovanie žiakov do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, ktoré sa stravujú v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.