Bod č. 2

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 28. 2. 2013 a niektoré uznesenia s termínom plnenia k 31. 3. 2013


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.