Bod č. 28

Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbám v k. ú. Nové Mesto, súp. č. 324 až 332, súp. č. 334 až 340 a súp. č. 342 až 388


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.