Bod č. 59

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 880/2005 zo dňa 24. 11. 2005, č. 1159/2010 zo dňa 7. 10. 2010, č. 1210/2010 zo dňa 4. 11. 2010, č. 17/2011 zo dňa 27. 1. 2011


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.