Bod č. 13

Návrh dodatku č. 2 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.