BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb – Slovenský dom Centrope

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje
vystúpenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb Slovenský dom Centrope.