BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Návrh na odpustenie dlhu v sume 56 001,32 Eur, ktorý predstavuje neuhradené nájomné za nájom nebytového priestoru, žiadateľ živnostník Juraj Chmela – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO: 17 384 273

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

odpustenie dlhu v sume 56 001,32 Eur, ktorý predstavuje neuhradené nájomné za nájom nebytového priestoru, žiadateľovi Jurajovi Chmelovi – AKTIV, Lediny 29/A, 841 03 Bratislava, IČO 17384273, ktorý vznikol za obdobie 02/2011 – 07/2015.