BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie

informáciu o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave.