BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých je členom hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie roka 2017

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o činnosti a rokovaniach v rámci stavovských organizácií, ktorých členom je hlavné mesto SR Bratislava, za obdobie roka 2017.