Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 09. 2017, 31.10.2017 a niektorých uznesení bez určenia termínu a s neskorším termínom plnenia a uznesení v rozpore s platnou legislatívou, príp. sú nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu, a preto sú nevykonateľné

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
1. Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
1.1 č.   867/2017 bod 8 zo dňa 25. 5. 2017
1.2 č.   624/2016 zo dňa 27. 10. 2016
1.3 č.   691/2016 časť B bod 1 podbod 1.2 zo dňa  8. 12. 2016
1.4 č.   730/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017
1.5 č.            745/2017 časť B zo dňa 29. 3. 2017
1.6 č.   791/2017 body 1 a 2 zo dňa 26. 4. 2017
1.7 č.   810/2017 časť B zo dňa 27. 4. 2017
1.8 č.   839/2017 časť B bod 2 zo dňa 24. 5. 2017
1.9 č.   855/2017 časť B zo dňa 25. 5. 2017
1.10 č.   862/2017 zo dňa 25. 5. 2017
1.11 č.   884/2017 časť C bod 1 zo dňa 29. 6. 2017
1.12 č.   884/2017 časť C bod 2 zo dňa 29. 6. 2017
1.13 č.   884/2017 časť C bod 3 zo dňa 29. 6. 2017 
1.14 č.       939/2017 časť B zo dňa 28. 9. 2017
1.15 č.       939/2017 časť C zo dňa 28. 9. 2017
1.16 č.        942/2017 bod 4 zo dňa 28. 9. 2017
1.17 č.   946/2017 bod 2 zo dňa 28. 9. 2017
1.18 č.   946/2017 bod 5 zo dňa 28. 9. 2017
1.19 č.   947/2017 zo dňa 28. 9. 2017
1.20 č.   950/2017 zo dňa 28. 9. 2017
1.21 č.   951/2017 zo dňa 28. 9. 2017
1.22 č.   953/2017 zo dňa 28. 9. 2017
1.23 č.   954/2017 zo dňa 28. 9. 2017
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
2.1 č.   646/1994 časť B zo dňa 28. 4. 1994
2.2 č.   165/1999 zo dňa 7. 10. 1999
2.3 č.     43/2003 zo dňa 6. 3. 2003
2.4 č.   691/2005 časť B zo dňa 26. 5. 2005
2.5 č.   912/2010 časť C bod 1 zo dňa 25. 3. 2010
2.6 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
2.7 č.     64/2011 časť A body 1 a 2 zo dňa 31. 3. 2011
2.8 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2012
2.9 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.10 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013
2.11 č. 1147/2013 časť D bod 2 zo dňa 26. 6. 2013
2.12 č. 1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013
2.13 č. 1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013
2.14 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014
2.15 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015
2.16 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016
2.17 č.   723/2017 zo dňa 26. 1. 2017
2.18 č.   802/2017 zo dňa 27. 4. 2017
2.19 č.   865/2017 zo dňa 25. 5. 2017
2.20 č.   882/2017 časť B zo dňa 29. 6. 2017
2.21 č.   942/2017 bod 3 zo dňa 28. 9. 2017
2.22 č.   946/2017 bod 1 zo dňa 28. 9. 2017
2.23 č.   946/2017 bod 4 zo dňa 28. 9. 2017
 
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
 
3.1 č.   742/2017 časť B bod 3 zo dňa 29. 3. 2017
3.2 č.   894/2017 časť B zo dňa 27. 9. 2017
3.3 č.   945/2017 časť B zo dňa 28. 9. 2017
 
4. Uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou, príp. nevýhodné pre hlavné mesto SR Bratislavu, a preto sú nevykonateľné:
 
4.1 č.   884/2017 časť C bod 4 zo dňa 29. 6. 2017
4.2 č.   885/2017 časť E zo dňa 29. 6. 2017
4.3 č.   885/2017 časť H zo dňa 29. 6. 2017
4.4 č.   888/2017 zo dňa 14. 7. 2017
4.5 č.   898/2017 zo dňa 27. 9. 2017
4.6
 
 
 
č.
č.
č.
č.
  938/2017 časť C zo dňa 28. 9. 2017
  4.6.1 – 600/1997 zo dňa 25. 9. 1997
  4.6.2 – 173/2015 zo dňa 11. 6. 2015
  4.6.3 – 269/2015 zo dňa 24. 9. 2015
4.7 č.   941/2017 časť B zo dňa 28. 9. 2017
4.8 č.   943/2017 zo dňa 28. 9. 2017
schvaľuje
5. Určenie nového kontrolného termínu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR  Bratislavy:
 
p. č. nositeľ uznesenia číslo uznesenia
zo dňa
pôvodný termín nový termín
splnenia uznesenia
5.1 primátora 695/2016
zo dňa 8. 12. 2016
Pôvodný termín:
31. 12 2017
 
T: 31. 3. 2018
5.2 primátor 704/2016
časť C
zo dňa 8. 12. 2016
Pôvodný termín:
31. 3. 2017
Zmena termínu:
31. 12. 2017
TK: 31. 3. 2018
5.3 primátor 742/2017
časť B bod 3
zo dňa 29. 3. 2017
Pôvodné termíny:
T: 15. 4. 2017
Zmeny termínov:
30. 6. 2017
31. 10. 2017
T: 31. 12. 2017
5.4 primátor 802/2017
zo dňa 27. 4. 2017
Pôvodný termín:
29. 6. 2017
Zmena termínu:
26. 10. 2017
T: prvé zasadnutie MsZ v roku 2018
5.5 primátor 865/2017
zo dňa 25. 5. 2017
Pôvodný termín:
29. 6. 2017
Zmena termínu:
31. 10. 2017
T: prvé zasadnutie MsZ v roku 2018
5.6 primátor 882/2017
časť B
29. 6. 2017
Pôvodný termín:
26. 10. 2017
T: 31. 3. 2018
5.7 predstavenstvo spoločnosti KSP,
s.r.o.
894/2017
časť B
zo dňa 27. 9. 2017
Pôvodný termín:
26. 10. 2017
T: prvé zasadnutie MsZ v roku 2018
5.8 primátor 942/2017
bod 3
zo dňa 28. 9. 2017
Pôvodný termín:
priebežne
TK: polročne
počnúc 30. 6. 2018
5.9 primátor 945/2017
časť B
zo dňa 28. 9. 2017
Pôvodný termín:
T: do 30 dní - 28. 10. 2017
 
TK: 1. 2. 2018
5.10 primátor 946/2017
bod 1
28. 9. 2017
Pôvodný termín:
31. 10 2017
TK: 31. 12. 2017
5.11 primátor 946/2017
bod 4
zo dňa 28. 9. 2017
Pôvodný termín:
31. 10 2017
TK: 31. 12. 2017