BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia - Bulla

Zapojenie dopravcu RegioJet, a. s. do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
informáciu o zapojení dopravcu RegioJet a. s. do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji v zmysle predloženého dokumentu.
B. žiadaprimátorovi
poveriť predstavenstvo Bratislavskej integrovanej dopravy, a.s. viesť so zástupcami RegioJet a. s. rokovanie smerujúce k zapojeniu RJ do IDS BK najneskôr do 30.6.2018.
T: priebežne