BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Informácia o vykonaných krokoch ohľadne Investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o vykonaných krokoch ohľadne investičného zámeru stavby Predstaničný priestor Hlavnej stanice ŽSR v Bratislave