BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Návrh uznesenia

Pilotný projekt nahradenia kĺbových autobusov za kĺbové trolejbusy s pomocným batériovým pohonom na vybraných linkách

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

berie na vedomie
informáciu o vypracovaní pilotného projektu nahradenia kĺbových autobusov za kĺbové trolejbusy s pomocným batériovým pohonom na vybraných linkách.