Bod č. 19

Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 496/2008 časť C bod 2.2 a bod 2.3 - Koncepcia rozvoja hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti tepelnej energetiky


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.