Návrh uznesenia

Informácia o aktuálnom stave zabezpečenia výstavby náhradných nájomných bytov v zmysle Zákona č. 260/2011 Z. z. v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.

Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie
informáciu o aktuálnom stave zabezpečenia náhradných nájomných bytov v zmysle zákona č. 260/2011 Z. z.  v spojení so zákonom č. 261/2011 Z. z.