Návrh uznesenia

Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 30. 11. 2016

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. berie na vedomie
Splnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
1.1 č.  1305/2013 časť B zo dňa 24. 10. 2013
1.2 č.  1345/2013 časť C bod 1 zo dňa 21. 11. 2013
1.3 č.  1688/2014 časť B bod 2 zo dňa 25. 9. 2014
1.4 č.    396/2016 časť C bod 2 zo dňa 30. 3. 2016
1.5 č.    406/2016 časť C zo dňa 31. 3. 2016
1.6 č.    447/2016 časť B zo dňa 31. 3. 2014
1.7 č.   598/2016 časť A bod 1 zo dňa 29. 9. 2016  
1.8 č.   602/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016
1.9 č.   609/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016
1.10 č.   626/2016 časť B zo dňa 27. 10. 2016
1.11 č.   640/2016 časť B bod 2 zo dňa 27. 10. 2016
1.12 č.   651/2016 zo dňa 27. 10. 2016
         
 
2. Priebežne plnené uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
2.1 č.     21/2011 časť D bod 2 zo dňa 3. 3. 2011
2.2 č.   924/2012 časť C zo dňa 13. 12. 2016
2.3 č.   971/2013 časť C zo dňa 27. 2. 2013
2.4 č. 1000/2013 zo dňa 27. 2. 2013
2.5 č. 1390/2014 časť B bod 3 zo dňa 30. 1. 2014
2.6 č. 1458/2014 časť B zo dňa 26. 3. 2014
2.7 č.   135/2015 body 1 a 2 zo dňa 28. 5. 2015
2.8 č.   485/2016 zo dňa 28. 4. 2016
2.9 č.   519/2016 zo dňa 29. 6. 2016
2.10 č.   624/2016 zo dňa 27. 10. 2016
 
3. Nesplnené uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy:
3.1         č.     611/2016 časť B zo dňa 29. 9. 2016
3.2         č.     676/2016 zo dňa 16. 11. 2016
 
 
B. schvaľuje
4. Určenie nového termínu splnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy
  nositeľ uznesenia číslo uznesenia zo dňa pôvodný a predĺžený termín nový termín splnenia uznesenia
 
4.1
 
primátor
 
č. 611/2016
časť B
zo dňa 29. 9. 2016
 
16. 11. 2016
predĺžený termín:
30. 11. 2016
 
31. 12. 2016