BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. c

Informácia o realizovaných zmenách rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2016 vykonaných na základe splnomocnenia MsZ, uzn. č. 346/2015 zo dňa 10.12.2015


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.